Tillgänglighet på mellbo.se

MellerudsBostäder står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur mellbo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från mellbo.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till mellbo@mellerud.se
 • ring 0530 – 360 80

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Visuellt ser text och länkar ibland ut som en lista men i koden är den inte uppmärkt som en lista. Det kan göra uppläsning och navigering svårare för hjälpmedel.
 • Grupper av länkar är inte uppmärkta som listor. Skärmläsare får då svårare att navigera i listan, hoppa till nästa lista eller hoppa förbi listan.
 • Indelningen av stycken är gjorda på ett sätt som kan försämra navigering och uppläsning.
 • Betoningar av ord är inte uppmärkta och kan vara svåra att uppfatta för skärmläsare.
 • Citat är inte alltid uppmärkta och kan vara svåra att urskilja för uppläsande hjälpmedel.
 • Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.
 • Texter är ibland bilder på text och kan vara svåra att uppfatta, förstora eller förändra för hjälpmedel.
 • Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.
 • En del rubriker saknar rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.
 • Tabeller har inte alltid rätt kod vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.
 • En del länkar kan vara svåra att uppfatta för den som är färgblind.
 • Det finns texter, fält och ikoner som har färger som kan vara svåra att se.
 • Innehåll som hämtas från andra webbplatser saknar beskrivande titel för uppläsande hjälpmedel.
 • Det kan vara svårt att förstå vart en del länkar leder.
 • Det kan vara svårt för användaren att se om hen kommit rätt efter att ha klickat på en länk.
 • Translate och Välj språk är samma funktion men med olika namn.
 • Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.
 • Det finns genväg till huvudinnehåll, men den går inte att se.
 • Hela webbplatsen är inte rätt indelad i sektioner och användaren får svårt att hoppa förbi återkommande innehåll.
 • För den som navigerar med tangentbord eller utan mus är det svårt att se var fokus är.
 • Engelska text är inte uppmärkt och riskerar att läsas med svensk röst.
 • Koden validerar inte, vilket kan ge oanade problem.
 • Uppläsande hjälpmedel får inte information om när det finns områden som går att fälla ut eller när områden uppdateras.
 • Det finns ingen sök-funktion, webbplatskarta eller A-Ö lista, vilket gör det svårare att hitta på webbplatsen.
 • När text förstoras kan det bli svårt att läsa.
 • Dokument är inte tillgängliga.


Oskäligt betungande anpassning

MellerudsBostäder åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

MellerudsBostäder har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problemen under arbetets gång.

 

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av mellbo.se

Senaste bedömningen gjordes den 16 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 november 2020.