Rökförbud införs på lekplatser och utanför entréer

Efter beslut av riksdagen är det från och med 1 juli 2019 förbjudet att röka
på lekplatser och vid entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

AB Melleruds Bostäder har utökat rökförbudet att gälla samtliga entréer.