Pressmeddelande hyresstöd till vissa lokalhyresgäster – första kvartalet 2021

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen har regeringen åter infört det statliga stödet för vissa lokalhyresgäster att få rabatt på hyran. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. 

Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under första och andra kvartalet 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion. 

Mellbos styrelse har beslutat att ge hyresrabatt om 50 procent avseende hyrorna för första kvartalet 2021 till företag inom de branscher som omfattas av regeringens hyresstöd.  

Du som lokalhyresgäst hos oss som omfattas av stödet kan därför höra av dig för att boka ett möte och teckna överenskommelse om hyresrabatt.  

OBS! Senast den 31 maj 2021 ska ett skriftligt avtal om hyresrabatt ha tecknats mellan Mellbo och hyresgäst. Boka in tid för att teckna avtal omgående via e-post till mellbo@mellerud.se

Mer information om stödet: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/tillfallig-rabatt-for-hyreskostnader-i-utsatta-branscher/ 

Vilka branscher omfattas av stödet:  

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/branscher-som-omfattas-av-hyresstodet2/ 

Förordning (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021. 

https://svenskforfattningssamling.se/doc/2021273.html