Pressmeddelande hyresstöd till vissa lokalhyresgäster – andra kvartalet 2021

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av den ökade smittspridningen har regeringen tillfälligt infört statligt stöd för vissa lokalhyresgäster om rabatt på hyran. Stödet riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin. 

Mellbos styrelse har beslutat att ge hyresrabatt om 50 procent avseende hyrorna för andra kvartalet 2021 till företag inom de branscher som omfattas av regeringens hyresstöd.  

Du som lokalhyresgäst hos oss som omfattas av stödet kan därför höra av dig för att boka ett möte och teckna överenskommelse om hyresrabatt.  

OBS! Senast den 31 augusti 2021 ska ett skriftligt avtal om hyresrabatt ha tecknats mellan Mellbo och hyresgäst. Boka in tid för att teckna avtal omgående via e-post till mellbo@mellerud.se

Mer information om stödet: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin/tillfallig-rabatt-for-hyreskostnader-i-utsatta-branscher/ 

Vilka branscher omfattas av stödet:  

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/branscher-som-omfattas-av-hyresstodet2/ 

Förordning (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021. 

https://svenskforfattningssamling.se/doc/2021273.html