Nyheter

Konstaterad covid-19-smitta

För att undvika ryktesspridning och spekulationer har vår VD tillsammans med en medarbetare valt att informera om att en av våra medarbetare har en konstaterad covid-19-smitta. Medarbetaren har aldrig visat symptom och har varit isolerad i familjekarantän redan innan testet gjordes och även efter. Sjukvården har bedömt att hen inte kunnat smitta vare sig andra medarbetare eller hyresgäster. Medarbetaren kommer att fortsätta att vara i karantän enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minst 7 dagar från det att testet utfördes (vid fortsatt symptomfrihet).
 
Vi vill också samtidigt passa på att be alla visa stor hänsyn och lyssna på våra fastighetsskötares önskemål när de hjälper till med problem i lägenheterna. Helst vill vi att ingen annan är i lägenheten när vi är där och utför service- eller reparationsåtgärder. Vi ber er att lämna lägenheten under tiden vi är där.

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Smittspridningen i vår region har ökat markant och enda chansen att stoppa spridningen är att inte ha kontakter utanför hushållet i den mån det är möjligt. Vi strävar efter att följa de rekommendationer som finns och t o m 2020-11-19 kommer vi därför att stoppa i princip alla åtgärder/arbeten/felanmälningar som inte är akuta skador. Vid de tillfällen vi ändå måste besöka er så ber vi er att under tiden vistas utomhus, för er och våra anställdas trygghet.

  • Inställda visningar av lägenheter
    Visningar av lediga lägenheter där det fortfarande bor hyresgäster kommer inte att kunna utföras under denna period. Den som blir erbjuden en lägenhet får tillgång till en digital ritning  samt annan information per telefon.

 

  • Besök på kontoret
    Vår kundmottagning fortsätter med samma tillgänglighet som tidigare (se aktuella öppettider) men vi ber er att bara besöka oss med ärenden som kräver ett personligt besök. Annars vill vi gärna att ni ringer eller mejlar oss. Tills vidare vill vi också bara hantera en kund åt gången inne i vår kundmottagning, övriga får vänta utanför på sin tur.

Vi ber er också att ha förståelse för att ovanstående besked snabbt kan ändras vid ökad smittspridning och sjukanmäld personal. Håll avstånd, undvik att ha kontakter utanför hemmet och ta hand om er!

Tyck till i medborgardialogen 2020

Utifrån en arbetsmodell som heter Medborgarlöfte arbetar Melleruds kommun tillsammans med lokalpolisområde östra Fyrbodal, för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. I arbetet med att ta fram ett Medborgarlöfte gör kommunen och polisen gemensamma lägesbilder, där information inhämtas från många olika källor. Medborgardialogerna är en viktig sådan källa.

Den gemensamma lägesbilden i kommunen ligger sedan till grund för nästa års medborgarlöfte. Ett Medborgarlöfte är ett åtagande gentemot medborgarna som polis och kommun gör i samverkan, gärna även med andra samverkansparter. Denna arbetsmodell handlar i grund och botten om att lyssna på vad du som bor och verkar i Mellerud upplever som viktigt, för att du ska känna dig trygg och säker.

Nu har du chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet genom att fylla i en enkät. Enkäten tar bara några minuter att fylla i. Vi behöver dina erfarenheter, din kunskap och dina åsikter.

Medborgardialog Mellerud enkät

https://mellerud.sharepoint.com/SitePages/Tyck-till-i-medborgardialogen-2020.aspx

 

Vägarbete på Järnvägsgatan i Mellerud

2020-08-31
Trafikverket kommer att utföra en byggnation av farthinder och breddning av gång- och cykelvägen på Järnvägsgatan med start idag, 31 augusti. Arbetet beräknas ta tre veckor och det kommer att bedrivas kontinuerligt utan uppehåll (med undantag för helger).

Omledning av trafiken sker via Österrådagatan, Bergsgatan samt norra Kungsgatan.

NYA TELEFON OCH BESÖKSTIDER

Fr.om 1 september har kundtjänst följande öppettider:

Besök: Storgatan 26,

tisdag och torsdag, 10.00 – 12.00

Telefon: 0530 – 360 80
måndag till torsdag, 13.00 – 15.00

Felanmälan gör du dygnet runt på MINA SIDOR

Nu fungerar allt igen!

Uppdatering 2020-08-28
kl. 10.00

Nu fungerar allt igen! P g a att telefonväxel varit ur funktion öppnar vi vår kundtjänst per telefon i eftermiddag.
Du kan nå oss per telefon mellan 13.00 och 15.00.


Uppdatering 2020-08-27
kl. 12:50

Vi har fått information att en kabel är avgrävd. Tekniker är på väg till platsen. Vi har inte fått någon tid för när felet är avhjälpt.

2020-08-27
kl. 09:00

Vår telefonileverantör har problem med sin tjänst. Vår växel ligger nere och det går inte att nå någon på Mellbo för tillfället. P
g a detta gick det inte att nå oss på vår telefontid igår och det är ännu osäkert om det kommer att fungera i eftermiddag.
Telefonileverantören arbetar för att lösa problemet
Texten uppdateras löpande.

Vi har nått en överenskommelse om hyreshöjningen för 2020

Melleruds Bostäder AB har efter förhandlingar strax innan jul nått en överenskommelse som innebär en hyreshöjning på 19 kr per kvadratmeter och år för företagets lägenheter. Servicebostäder och gruppboenden kommer att få oförändrade hyror p g a en snedvriden prisbild och redan höga kvadratmeterpriser.

Ökningen motsvarar i genomsnitt 2,1 % i höjning för de lägenheter som omfattas av prisförändringen. Ett klart steg åt rätt håll efter de senaste årens mycket låga ökningar och vi kan nu fortsätta att lägga mycket resurser på att underhålla vårt ganska ålderstigna fastighetsbestånd. Det var också viktigt att låta priserna för gruppbostäder och serviceboenden ligga orörda vilket båda parter var överens om säger Erik Josefsson, vd på Melleruds bostäder.

Hyreshöjningen på 19 kr/m2 innebär allt från 1,18 till 2,91 procent i hyreshöjning för våra hyresgäster. Parkeringsplatser utan motorvärmare höjs inte men de med motorvärmare med 5 kr/månad. Platser i varmgarage höjs med 12 kr/månad och i kallgarage med 7 kr/mån

Ändringarna gäller från och med 2020-01-01 och hyreshöjningen för januari månad kommer att debiteras retroaktivt i nästa hyresavisering.