Om oss

Om AB Melleruds BostäderStyrelsenDokument

AB Melleruds Bostäder bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter i Mellerud, Åsensbruk och Dals Rostock. Vi är ett helägt kommunalt bostadsföretag. I vårt bestånd för uthyrning finns också lokaler för butiker, kontor och annan verksamhet.

Hos MellerudsBostäder arbetar 13 personer, på kontoret eller med fastighetsskötsel och underhåll.

AB Melleruds Bostäders styrelse:

  • Robert Svensson, Ordförande (C)

  • Sven Eriksson, 1.e vice ordförande (M)

  • Thomas Hagman, 2.e vice ordförande (S)

  • Martin Andersson, ledamot (SD)

  • Lisbeth Berglöv, (KD)