Nyheter

Säg hej till vår nya medarbetare – Catharina Åbom Häll!

”Catharina kommer dels att jobba som förstärkning inom uthyrning och kundmottagning men också mycket med projekt. T ex att öka hyresgästinflytande och att utveckla våra inne- och utemiljöer. Jag är otroligt glad och nöjd med att vi lyckats med en så bra rekrytering till Mellbo” – säger Erik Josefsson, VD på Mellbo.

Driftsstörningar av vattenleverans i större delar av Mellerud

Uppdatering 2021-02-11 16:30

Båda vattenläckor är lagade.

Pga vattenläcka i Mellerud på Allégatan och PD Lundgrensgatan är stora delar av Mellerud utan vatten.

Hyresgäster hos Mellbo kan komma och hämta vatten på kontoret, Storgatan 26, fram till 16.00.

Ta med egen behållare.

Se kommunens hemsida mellerud.se och Melleruds Kommuns FB sida för uppdateringar om vattenläckorna.

Pressmeddelande om hyreshöjning 2021

Melleruds Bostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2021. Melleruds Bostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2021. Dialogen har varit konstruktiv och bolagets begärda hyreshöjning har accepterats av hyresgästföreningen. Höjningen på 12 kr per kvadratmeter och år innebär i snitt ca 1,3% och de nya hyrorna gäller från den första mars.

När vi gjorde vår framställan i december så sänkte vi den betydligt jämfört med vår planerade höjning på 22 kr/kvm och begärde istället en höjning på 12 kr/kvm. Detta trots att vi likt många andra kommunala bostadsbolag i allmännyttan har ett stort underhållsbehov i äldre fastigheter och samtidigt låga hyror. Samtidigt är pandemins utbredning smärtsamt närvarande även för oss och vi är inte blinda för det faktum att det påverkar alla delar av samhället, om än mindre i Mellerud än många andra kommuner. 

Vi behöver värna om våra hyresgäster och deras möjlighet att betala hyran, därför har vi valt att ta ett samhällsansvar och hålla tillbaka hyreshöjningen. Det är också positivt att en stark avtalsrörelse har förhandlat fram ca 5,4% i löneökningar under kommande två år och i regeringens budgetproposition för 2021 finns även förstärkningar av pensionen samt lägre skatt för pensionärer. Det stärker ekonomin för våra hyresgäster.  
Erik Josefsson, VD Melleruds Bostäder 

Garage och parkeringsplatser har också fått förändrade priser från och med första mars. 

  • Varmgarage 12 kr/månad 
  • Kallgarage 8 kr/månad 
  • Parkeringsplats m motorvärmare 6 kr/månad 
  • Parkeringsplats utan motorv. 0 kr/månad 

Konstaterad covid-19-smitta

För att undvika ryktesspridning och spekulationer har vår VD tillsammans med en medarbetare valt att informera om att en av våra medarbetare har en konstaterad covid-19-smitta. Medarbetaren har aldrig visat symptom och har varit isolerad i familjekarantän redan innan testet gjordes och även efter. Sjukvården har bedömt att hen inte kunnat smitta vare sig andra medarbetare eller hyresgäster. Medarbetaren kommer att fortsätta att vara i karantän enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minst 7 dagar från det att testet utfördes (vid fortsatt symptomfrihet).
 
Vi vill också samtidigt passa på att be alla visa stor hänsyn och lyssna på våra fastighetsskötares önskemål när de hjälper till med problem i lägenheterna. Helst vill vi att ingen annan är i lägenheten när vi är där och utför service- eller reparationsåtgärder. Vi ber er att lämna lägenheten under tiden vi är där.

Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland

Smittspridningen i vår region har ökat markant och enda chansen att stoppa spridningen är att inte ha kontakter utanför hushållet i den mån det är möjligt. Vi strävar efter att följa de rekommendationer som finns och t o m 2020-11-19 kommer vi därför att stoppa i princip alla åtgärder/arbeten/felanmälningar som inte är akuta skador. Vid de tillfällen vi ändå måste besöka er så ber vi er att under tiden vistas utomhus, för er och våra anställdas trygghet.

  • Inställda visningar av lägenheter
    Visningar av lediga lägenheter där det fortfarande bor hyresgäster kommer inte att kunna utföras under denna period. Den som blir erbjuden en lägenhet får tillgång till en digital ritning  samt annan information per telefon.

 

  • Besök på kontoret
    Vår kundmottagning fortsätter med samma tillgänglighet som tidigare (se aktuella öppettider) men vi ber er att bara besöka oss med ärenden som kräver ett personligt besök. Annars vill vi gärna att ni ringer eller mejlar oss. Tills vidare vill vi också bara hantera en kund åt gången inne i vår kundmottagning, övriga får vänta utanför på sin tur.

Vi ber er också att ha förståelse för att ovanstående besked snabbt kan ändras vid ökad smittspridning och sjukanmäld personal. Håll avstånd, undvik att ha kontakter utanför hemmet och ta hand om er!

Tyck till i medborgardialogen 2020

Utifrån en arbetsmodell som heter Medborgarlöfte arbetar Melleruds kommun tillsammans med lokalpolisområde östra Fyrbodal, för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. I arbetet med att ta fram ett Medborgarlöfte gör kommunen och polisen gemensamma lägesbilder, där information inhämtas från många olika källor. Medborgardialogerna är en viktig sådan källa.

Den gemensamma lägesbilden i kommunen ligger sedan till grund för nästa års medborgarlöfte. Ett Medborgarlöfte är ett åtagande gentemot medborgarna som polis och kommun gör i samverkan, gärna även med andra samverkansparter. Denna arbetsmodell handlar i grund och botten om att lyssna på vad du som bor och verkar i Mellerud upplever som viktigt, för att du ska känna dig trygg och säker.

Nu har du chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet genom att fylla i en enkät. Enkäten tar bara några minuter att fylla i. Vi behöver dina erfarenheter, din kunskap och dina åsikter.

Medborgardialog Mellerud enkät

https://mellerud.sharepoint.com/SitePages/Tyck-till-i-medborgardialogen-2020.aspx

 

Vägarbete på Järnvägsgatan i Mellerud

2020-08-31
Trafikverket kommer att utföra en byggnation av farthinder och breddning av gång- och cykelvägen på Järnvägsgatan med start idag, 31 augusti. Arbetet beräknas ta tre veckor och det kommer att bedrivas kontinuerligt utan uppehåll (med undantag för helger).

Omledning av trafiken sker via Österrådagatan, Bergsgatan samt norra Kungsgatan.

NYA TELEFON OCH BESÖKSTIDER

Fr.om 1 september har kundtjänst följande öppettider:

Besök: Storgatan 26,

tisdag och torsdag, 10.00 – 12.00

Telefon: 0530 – 360 80
måndag till torsdag, 13.00 – 15.00

Felanmälan gör du dygnet runt på MINA SIDOR