Nyheter

Pressmeddelande – avtal tecknat med Migrationsverket

Mellbo kommer från den första april att hyra ut 21 st lägenheter till Migrationsverket. Parterna har tecknat avtal om asylboende vilket för närvarande främst handlar om flyktingar från Ukraina men är tillgängliga för alla i asylprocessen oavsett vilket land man kommer från.

Vi såg att vi kunde vara en viktig part i mottagandet av flyktingar från Ukraina och erbjuda riktigt bra boende i trygga miljöer. Vår organisation har en hög servicenivå, har jour dygnet runt och en bra kundservice. Vi är också vana vid att arbeta tillsammans med andra myndigheter. Det har också varit ett inspirerande arbete tillsammans med kommunen under akutfasen i mitten av mars då vi hade flyktingar boende i en av våra fastigheter. Vi har väl alla märkt av hur hela samhället vill ställa upp för flyktingarna och jag är säker på att våra övriga hyresgäster finns där som stöd för dem också när de kommer, säger Mellbos VD Erik Josefsson.

De lägenheter som Migrationsverket hyr finns främst i Dals Rostock och i Åsensbruk och det är Migrationsverket som anvisar personer till respektive lägenhet. Det är också Migrationsverket som har ansvar för de boende och ska stötta dem under sin tid hos dem. Lägenheterna är eller kommer att möbleras av Migrationsverket och tanken är att de boende ska klara av att sköta det mesta i sin vardag själva.

Pressmeddelande om hyreshöjning 2022

Melleruds Bostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för
2022. Dialogen har varit konstruktiv och parterna har enats om en höjning av varmhyra
med 1,8% och med 1,2% på kallhyra. De nya hyrorna gäller från den första april.
Hyror i gruppbostäder har lämnats oförändrade eller sänkts avsevärt. Hyror på
Karolinen i Dals Rostock har lämnats oförändrade.

Utgångspunkten i förhandlingen har handlat mycket om underhållsbehov och ökade priser generellt

i samhället. Mellbo satsar mycket på underhåll i sina fastigheter och förbrukade under
2021 hela 9,8 MSEK och har budgeterat 12,3 MSEK för 2022. Samtidigt har vi en hög inflationstakt
i Sverige om nästan 4 % vilket sannolikt gör att de stora prisökningar vi sett senaste
åren ligger kvar. Det innebär ökade kostnader för material och tjänster för Mellbo.
Glädjande är att arbetslösheten sjunkit med 21 % i Melleruds kommun senaste året vilket förhoppningsvis
betyder stärkta inkomster för några av våra hyresgäster.

Erik Josefsson, VD Melleruds Bostäder


Garage och parkeringsplatser har också fått förändrade priser från och med första

april.
Varmgarage                                         12 kr/månad
Kallgarage                                              8 kr/månad
Parkeringsplats m motorvärmare     7 kr/månad
Parkeringsplats utan motorv.             8 kr/månad

Hyresförhandlingar avseende hyra för 2022-2023

Mellbo har gjort en framställan vilken hyresnivå vi vill se kommande två år. Vi ser gärna en flerårig överenskommelse då det det förenklar både för oss, HGF och hyresgästerna. Vi får en god kontroll på våra budgeterade intäkter och samtliga parter behöver inte lägga så mycket tid på förhandlingar. För hyresgästen innebär det också en trygghet över framtida hyror och hyreshöjningar vilket kan vara tryggt med den stora osäkerhet som råder avseende t ex inflationen.  

Utgångspunkten i förhandlingen är det lokala läget i Melleruds kommun och i det kommunala bostadsbolaget. Tyvärr har priserna för el, VA och renhållning gått upp rejält från och med 2022. Mellbo satsar också mycket på underhåll i sina fastigheter och förbrukade under 2021 hela 9,8 MSEK och har budgeterat 12,3 MSEK för 2022. Samtidigt har vi en hög inflationstakt i Sverige om nästan 4 % vilket sannolikt gör att de stora prisökningar vi sett senaste åren ligger kvar. Det innebär ökade kostnader för material och tjänster för Mellbo.  

Glädjande är att arbetslösheten sjunkit med 21 % i Melleruds kommun senaste året vilket förhoppningsvis betyder stärkta inkomster för några av våra hyresgäster.   

Utifrån våra stora underhållsbehov, ökade driftkostnader, höjda priser och rådande inflationstakt har vi lagt en nivå på vårt yrkande som vi vet att alla inblandade parter kan enas om är rimliga. På HGFs begäran tog vi också ett mycket stort ansvar under 2021 och höll tillbaka hyreshöjningarna trots att pandemin haft mycket liten effekt för våra hyresgäster lokalt i Melleruds kommun.

För 2022 innebär föreslagna höjningar totalt sett över alla lägenheter ett snitt på 2,14% i hyreshöjning. För 2023 är höjningen i snitt 2,24% över hela lägenhetsbeståndet.

 Erik Josefsson 

VD AB Melleruds Bostäder 

 Yrkande 

  • 24 kr/kvm att gälla from 20220301 – 2022-12-31. Höjningen gäller för samtliga lägenheter.  Avsteg har gjorts från vissa fastigheter med en redan hög hyresnivå i förhållande till övrigt bestånd och standard, läge etc.   
  • 22 kr/kvm att gälla from 20230101 – 2023-12-31. Höjningen gäller för samtliga lägenheter.  
  • 20 st lägenheter i olika gruppboenden är undantagna höjningen

För allas säkerhet

Tre saker vi vill ha din hjälp med:

  • Vänta med din felanmälan om det inte är akut
  • Var inte hemma när vi eller våra entreprenörer gör arbeten hemma hos dig
  • Lämna gärna din felanmälan via MINA SIDOR

TACK FÖR VISAD FÖRSTÅELSE OCH SAMARBETE FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNINGEN

Förändringar öppettider vecka 19

Förändrade öppettider vecka 19:

Kundtjänst har stängt:

Onsdag 12 maj 

Torsdag 13 maj 

Fredag 14 maj 

Vid akuta felanmälningar som inte kan vänta till måndag ring vår jourtelefon 

070 – 183 68 64

Kundundersökning 2021 – Vi vill veta vad du tycker!

Nu har årets kundundersökning landat i våra hyresgästers mejl. Missa inte chansen att påverka ditt boende och komma med smarta idéer. Ditt boende är betydelsefullt både för dig och för oss. Dina svar hjälper oss att bli bättre – tack för din medverkan!

Säg hej till vår nya medarbetare – Catharina Åbom Häll!

”Catharina kommer dels att jobba som förstärkning inom uthyrning och kundmottagning men också mycket med projekt. T ex att öka hyresgästinflytande och att utveckla våra inne- och utemiljöer. Jag är otroligt glad och nöjd med att vi lyckats med en så bra rekrytering till Mellbo” – säger Erik Josefsson, VD på Mellbo.

Driftsstörningar av vattenleverans i större delar av Mellerud

Uppdatering 2021-02-11 16:30

Båda vattenläckor är lagade.

Pga vattenläcka i Mellerud på Allégatan och PD Lundgrensgatan är stora delar av Mellerud utan vatten.

Hyresgäster hos Mellbo kan komma och hämta vatten på kontoret, Storgatan 26, fram till 16.00.

Ta med egen behållare.

Se kommunens hemsida mellerud.se och Melleruds Kommuns FB sida för uppdateringar om vattenläckorna.