Om Mellbo

Det här är Melleruds Bostäder

AB Melleruds Bostäder bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter i Mellerud, Åsensbruk och Dals Rostock.

Vi är ett helägt kommunalt bostadsföretag. I vårt bestånd för uthyrning finns också lokaler för butiker, kontor och annan verksamhet.

Hos Melleruds Bostäder arbetar 13 personer, på kontoret eller med fastighetsskötsel och underhåll.

VI SOM JOBBAR PÅ MELLBO

Styrelsen

AB Melleruds Bostäders styrelse:

Robert Svensson, Ordförande (C)

Sven Eriksson, 1.e vice ordförande (M)

Thomas Hagman, 2.e vice ordförande (S)

Martin Andersson, ledamot (SD)

Lisbeth Berglöv, (KD)

Fakturering

Så här fakturerar du oss

From 1 januari 2020 kommer vi att använda referenskoder och inte namn som nu, vänligen om ni kan byta ut befintliga namn till de nya referenskoderna, se översättningstabell nedan.

Referenskoder

       • MB200011 Maja Holmgren
       • MB200012 Sören Asklund
       • MB200013 Solveig Ågren Källén
       • MB200014 Maggan Gunnarsson
       • MB200015 Christer Andersson
       • MB200016 Hans-Jörgen Andersson
       • MB200017 Jörgen Bergh
       • MB200018 Claes Sanding
       • MB200019 Lennart Gustavsson
       • MB200020 Robin Nilsson
       • MB200021 Per-Ola Norberg
       • MB200022 Christer Karlsson
       • MB200024 Catharina Åbom Häll

Faktura till Mellbo ska vara märkt med referenskod: (MB+6 siffror) i fältet ”er referens” på förstasidan utan mellanslag eller övrig text, exempel: MB200011
Varje beställare bör ange en referenskod till er, om detta missas, ber vi er fråga efter det innan fakturering.
Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.
Övrig post som inte är fakturor skickas till mellbo@mellerud.se

Om ni inte redan skickar elektroniska fakturor till oss idag:

1 april 2019 träder den nya lagen lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling i kraft. Det innebär att elektronisk fakturering kommer bli obligatorisk till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter. Lagen innefattar direktupphandling och köp som görs över disk.

Elektroniska fakturor innebär även effektivitet, säkerhet och hållbarhet för miljön. Det innebär även minskade portokostnader, snabbare och säkrare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

Vi önskar ta emot elektroniska fakturor:

PEPPOL-adress: 0007:5565284329

för information och vår fria portal se:
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/mellbo

Blanketter och dokument
Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand är tillåtet för en begränsad period och ska alltid godkännas av hyresvärden.
Uthyrningen är tidsbegränsad och löper på högst ett år.

Ansökan om andrahandsuthyrning


Autogiro
Autogiro är ett bekvämt sätt att betala hyran på utan att bevaka förfallodatum. Autogiro är kostnadsfritt och enda villkoret är att du måste se till att det finns pengar på kontot när betalningen sker den siste i varje månad.
Du ansöker om autogiro genom att klicka på länken nedan. Fyll i och skicka in till oss eller lämna till oss på kontoret.

Autogiro