Faktura

Faktura till Mellbo

From 1 januari 2020 kommer vi att använda referenskoder och inte namn som nu, vänligen om ni kan byta ut befintliga namn till de nya referenskoderna, se översättningstabell nedan.

Referenskoder
MB200011 Maja Holmgren
MB200012 Sören Asklund
MB200013 Solveig Ågren Källén
MB200014 Maggan Gunnarsson
MB200015 Christer Andersson
MB200016 Hans-Jörgen Andersson
MB200017 Jörgen Bergh
MB200018 Claes Sanding
MB200019 Lennart Gustavsson
MB200020 Robin Nilsson
MB200021 Per-Ola Norberg
MB200022 Christer Karlsson
MB200023 Alice Dahlbom
MB200011 Erik Josefsson

Faktura till Mellbo ska vara märkt med referenskod: (MB+6 siffror) i fältet ”er referens” på förstasidan utan mellanslag eller övrig text, exempel: MB200011
Varje beställare bör ange en referenskod till er, om detta missas, ber vi er fråga efter det innan fakturering.
Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.
Övrig post som inte är fakturor skickas till mellbo@mellerud.se

Om ni inte redan skickar elektroniska fakturor till oss idag:

1 april 2019 träder den nya lagen lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling i kraft. Det innebär att elektronisk fakturering kommer bli obligatorisk till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter. Lagen innefattar direktupphandling och köp som görs över disk.

Elektroniska fakturor innebär även effektivitet, säkerhet och hållbarhet för miljön. Det innebär även minskade portokostnader, snabbare och säkrare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

Vi önskar ta emot elektroniska fakturor:

PEPPOL-adress: 0007:5565284329

för information och vår fria portal se:
https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/mellbo