Corona/Covid-19


SAMLAD INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUS/COVID-19


Uppdatering 2020-08-28

Kundtjänst öppnar för besök på följande tider:
TISDAG OCH TORSDAG, 10.00 – 12.00

Övriga åtgärder som Mellbo vidtagit fortsätter att gälla minst t o m 2020-09-30FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SMITTSPRIDNING AV COVID-19

Kontakta oss digitalt
Kontoret är stängt för besök tills vidare och vi ber dig kontakta oss digitalt.

 • MINA SIDOR kan du enkelt logga in och meddela oss din felanmälan.
 • Mejla oss på mellbo@mellerud.se
 • Ring oss på 0530-360 80 på våra telefontider; Måndag-Torsdag klockan 13.00-15.00

Endast akuta felanmälningar
För att minimera risken för smittspridning är vi och våra entreprenörer tvungna att minska hembesöken och åtgärdar därför bara akuta fel.
Tänk efter en extra gång om ditt ärende är akut innan du anmäler.
Har du ett akut fel och vi behöver göra ett besök hos dig ringer vi innan.

För mer information om coronaviruset
På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du följa utvecklingen av coronaviruset.

Information om corona på olika språk
Här hittar du information på många olika språk:

Viktigt att tänka på

Det är din och allas skyldighet att:

 • Vid hosta, feber, andningsbesvär, snuva, huvudvärk, halsont, illamående eller muskel- och ledvärk stanna hemma från jobbet och undvika att träffa andra personer – till minst 48 timmar efter att du blivit symptomfri. Träffa absolut inte personer äldre än 70 år.
 • Undvika nära kontakt med personer som har dessa symptom.
 • Är du över 70 år uppmanas du stanna hemma, begränsa dina nära kontakter med andra, låta bli att åka buss och tåg, handla i butiker eller vistas i lokaler där det finns många människor samtidigt.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder samt att använda handsprit när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Undvik att röra vid ögon, näsa eller mun.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du slänger direkt.
 • Håll avstånd till alla personer som du inte vet är helt friska, helst två meter.
  INFORMATION IN OTHER LANGUAGES
(källa Folkhälsomyndigheten)

VAR RÄDDA OM VARANDRA!


Uppdatering 2020-05-06

Alla åtgärder Mellbo gjort för att hjälpa till minska smittspridningen och minska belastningen på sjukvården kommer fortsätta minst t o m 2020-07-30.
Vi fortsätter följa utvecklingen och myndigheternas rekommendationer. Beslut som förändras meddelas på vår hemsida.

Vi vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hålla våra medarbetare friska och fortsätter samtidigt att hjälpa våra kunder på bästa möjliga vis.Uppdatering 2020-04-27

Utökade städrutiner i trapphus:

Trapphusen städas normalt en gång per vecka men från och med måndag 27 april utökar vi våra städrutiner i trapphusen i fastigheterna servicehuset Älvan, Kapellgatan, Nya Kransen samt Karolinen.
Nya rutinen innebär att vi städar trapphusen två gånger per vecka och fokuserar framförallt på städning av dörrhandtag, hissknappar och andra kontaktytor i trapphusen.Uppdatering 2020-04-02

Från och med 2020-04-01 gör Mellbo följande förändringar:

Nya åtgärder som påverkar dig som hyresgäst

 

1. Telefontid och besök på kontoret:

Tisdag till Torsdag, 13.00 – 16.00.
Övrig tid hanterar vi endast akuta ärenden.

Besök på kontoret:

Inga fysiska besök som inte bokats i förväg via telefon.

 Vi tar till denna åtgärd p g a stor sjukfrånvaro samt för att kunna hantera en trygg arbetsmiljö under utbrottet av Covid-16. 


2. Inga besök hos hyresgäster som är över 70

Vi kommer att följa de restriktioner som innebär att vi inte ska besöka personer över 70 år. Därför kommer vi inte att utföra några serviceärenden alls hos personer i denna åldersgrupp med undantag för extrema fall av t ex vattenläckage. 

Samtliga åtgärder är framtagna med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi tar vårt samhällsansvar för att minska en eventuell spridning till riskgrupper samt för att minska för högt tryck på sjukvården.Information på olika språk:

TellcoronaUppdatering 2020-03-18:

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med luftvägssymtom som t.ex. andningssvårigheter, feber eller hosta – även om det bara är lindriga symtom, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda symtom, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning vidtar Mellbo ytterligare åtgärder för att minska/begränsa smittspridningen.

Vår fastighetsjour som finns tillgänglig dygnet runt kommer göra följande förändringar:

Fr.o.m. måndag 23 mars införs ett nytt tillfälligt jourtelefonnummer för kvällar och helger – 070-183 68 64.

Vi ber dig om hjälp att bara kontakta oss om ditt ärende inte kan vänta.
Vi kommer endast åka på AKUTA ärenden.

Då vår fastighetsjour innefattar även kommunens fastigheter kommer vi dela upp beredskapspersonalen för att undvika smittspridning
mellan hyresgäster och boende på äldreboende.

Melleruds Kommun har mer information om vad som gäller just i vår kommun – håll dig uppdaterad genom att läsa här:

https://www.mellerud.se/coronavirus

Besluten som är tagna kan komma att snabbt förändras – ändringar och ny information kommer publiceras på vår hemsida.

Var rädda om varandra

Bildresultat för fyllt hjärta emojiKära hyresgäster!

För att förhindra smittspridning har Mellbo 13 mars tagit följande beslut:

 • Kontoret är stängt tills vidare och vi tar endast emot bokade besök.
 • Känner du dig inte kry och har besökt ett riskområde ber vi dig göra ditt ärende digitalt.
  MINA SIDOR kan du enkelt göra din felanmälan.
 • Vid hembesök i samband med felanmälan som inte kan vänta vill vi gärna att du berättar för oss om 
  du inte känner dig kry eller om du eller någon i din närhet varit i riskområden.

De flesta frågor kan vi svara på via telefon och du når oss på 0530-360 80 under våra telefontider.

Du når oss också via e-post, mellbo@mellerud.se

Vi följer utvecklingen och samverkar med Melleruds Kommun.

Hjälp till att minska/begränsa risken att sprida smitta:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan slänger.
 • Är du själv sjuk – stanna hemma.
 • Undvik kontakt med sjuka människor
 • Håll en lagom, respektfull distans till dina medmänniskor

Vi tar vårt samhällsansvar för att minska en eventuell spridning till riskgrupper samt för att minska
risk för högt tryck på sjukvården – och vi behöver din hjälp i detta. Tack för din förståelse!

Mer information:
Folkhälsomyndigheten

1177.se

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionen