Bostadssökande

SÖK LÄGENHET - SÅ HÄR GÖR DUVÅRA OMRÅDENFÖRTURUthyrningspolicy

1. Ställ dig i kö

Alla kan stå i Melleruds Bostäders kö. Det är kostnadsfritt, men för att skriva kontrakt måste du vara myndig. Innan du söker en bostad är kön i praktiken en intressebank, där du för varje dag i kö får ett köpoäng.Ungefär 80 % av de som står i bostadskön står passivt, att de är intresserade av en bostad i framtiden. När du aktivt söker en lägenhet är det den sökande som har högst köpoäng som blir erbjuden lägenheten.

Registrera dig på Mina sidor. Behöver du hjälp är du välkommen att kontakta Kundtjänst.

Är du Mellbo-hyresgäst anger du vid registrering din bostads objektsnummer (finns på ditt kontrakt eller din hyresfaktura). Från och med den dag du registrerar dig räknas varje dag i kön som ett köpoäng, hur många poäng du har ser du på Mina sidor.

2. Uppdatera din registrering i kön

Du måste uppdatera din registrering i kön en gång per år, annars stryks du ur kön och du förlorar dina poäng. Oavsett när under året du uppdaterar dig, behöver du senast uppdatera dig igen inom ett år. Det är ditt eget ansvar att uppdatera på rätt sätt.

Uppdatera gör du genom att:

Logga in på Mina sidor

Eller kontakta uthyrningen på 0530-360 80 (växel) så hjälper vi dig.

Du kan enbart uppdatera din registrering på ovanstående sätt, det räcker inte att bara besöka vår hemsida.

Om du uppdaterar din registrering i kön enligt reglerna kan du stå i kö så länge du vill utan krav på att du behöver söka några objekt. Den dag du sen vill börja söka blir köpoängen avgörande.

3. Sök bostad, bilplats eller förråd

Du måste själv leta och ansöka om lediga bostäder, bilplatser eller förråd. Detta gör du genom att logga in på Mina Sidor på hemsidan eller genom att besöka eller ringa uthyrningen. Lediga objekt utannonseras cirka 7 dagar.

På Mina sidor administrerar du själv sökandet och kan även prenumerera via e-post på lediga bostäder, bilplatser eller förråd som motsvarar dina önskemål.

Är du registrerad men saknar egen internetuppkoppling kan du söka genom att besöka eller ringa uthyrningen.

Mellbo har omkring 720 lägenheter runt om i Melleruds kommun.

Mellerud: ca 510 lägenheter

Åsensbruk: 115 lägenheter

Dals Rostock: ca 96 lägenheter

Våra fastigheter

Du kan ansöka om förtur till en lägenhet om det är en akut situation. Det innebär att AB Melleruds Bostäder erbjuder lägenheter som är lediga eller kommer att bli lediga. Du får max 3 erbjudanden. Om du tackar nej till samtliga försvinner din rätt till förtur. Du kan önska men inte kräva ett specifikt bostadsområde. Din ansökan ska vara skriftlig.

Även om du beviljats en förtur kan det ta lite tid att få en lägenhet. Det finns en kö också bland beviljade förturer.

Förturer gäller för:

Ekonomisk förtur

Avser hyresgäst med en boendetid över två år inom bolaget som får en väsentligt förändrad ekonomisk situation. 

Näringslivsförtur

Syftar till att underlätta etablering på orten vid anställning eller som ny företagare. Ansökan skickas in tillsammans med ett arbetsgivarintyg eller företagsbevis.

Social förtur

Syftar till att uppfylla ägarens direktiv om samhällsansvar och socialt ansvarstagande. Kontrakt tecknas med den sociala myndighet som handlägger hyresgästen. Hyresgästen får ett andrahandskontrakt av handläggande myndighet. Kopia av undertecknat andrahandskontrakt ska skickas till bolaget.

Prioritering av trogna och skötsamma hyresgäster

Kötid och köpoäng tillgodoräknas nuvarande hyresgäst från inflyttningsdag i nuvarande lägenhet. Detta gäller under förutsättning att nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Bott hos bolaget i samma lägenhet i minst tio år eller totalt hos bolaget i minst 20 år.
  • Har skött sina hyresinbetalningar utan anmärkning de senaste fem åren.
  • Inte har någon oreglerad skuld till bolaget.
  • Inga dokumenterade störningar får ha förekommit de senaste 2 åren.