Avvikande öppettider vår/sommar 2019

Avvikande öppettider vår/sommar 2019

Kontoret öppet:

Onsdag 29 maj ● 08.00-12.00
Akuttelefon 0701-836864 ● 13.00-16.15
Onsdag 5 juni ● 08.00-12.00
Akuttelefon 0701-836864 ● 13.00-16.15
Fredag 7 juni ● 08.00-12.00
Akuttelefon 0701-836864 ● 13.00-16.15
Torsdag 20 maj ● 08.00-12.00
Akuttelefon 0701-836864 ● 13.00-16.15