Hyrorna för 2023 är klara

AB Melleruds Bostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2023. Dialogen har varit konstruktiv
och parterna har enats om en
höjning av lägenheter med varmhyra med 4,2 procent och med 3,6 procent på kallhyra. De nya hyrorna
gäller från och med den 1 januari 2023.

Utgångspunkten i förhandlingarna har varit de extremt stora kostnadsökningarna på el, räntor, kommunala taxor och hög inflation.
Många av våra fastigheter är i stort behov av underhållsåtgärder. Under 2022 har vi bland annat bytt 237 fönster och 40 säkerhetsdörrar,
35 nya kök och
cirka 1600 felanmälningar är åtgärdade.

Med anledningar av alla de kostnadsökningar som vi har haft borde hyreshöjningen
varit betydligt högre än vad vi kommit överens om.
Vi har också
tagit hänsyn till att det ska vara möjligt för våra hyresgäster att kunna klara av sin hyra. Den retroaktiva hyreshöjningen för
januari och februari 2023 kommer på
hyran för mars 2023.

Ingmar Johansson 
VD
AB Melleruds Bostäder