Kontrollera era källarförråd

Förra veckans skyfall medförde stora vattenmängder och en del av våra fastigheter drabbades av översvämning i källare. Vi ber er kontrollera era källarförråd. Fukt ger dålig lukt och kan orsaka mögelangrepp. Se till att kontrollera era saker och släng det som behövs. Har skador uppstått på era ägodelar kontaktar ni ert försäkringsbolag.