Pressmeddelande om hyreshöjning 2022

Melleruds Bostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för
2022. Dialogen har varit konstruktiv och parterna har enats om en höjning av varmhyra
med 1,8% och med 1,2% på kallhyra. De nya hyrorna gäller från den första april.
Hyror i gruppbostäder har lämnats oförändrade eller sänkts avsevärt. Hyror på
Karolinen i Dals Rostock har lämnats oförändrade.

Utgångspunkten i förhandlingen har handlat mycket om underhållsbehov och ökade priser generellt

i samhället. Mellbo satsar mycket på underhåll i sina fastigheter och förbrukade under
2021 hela 9,8 MSEK och har budgeterat 12,3 MSEK för 2022. Samtidigt har vi en hög inflationstakt
i Sverige om nästan 4 % vilket sannolikt gör att de stora prisökningar vi sett senaste
åren ligger kvar. Det innebär ökade kostnader för material och tjänster för Mellbo.
Glädjande är att arbetslösheten sjunkit med 21 % i Melleruds kommun senaste året vilket förhoppningsvis
betyder stärkta inkomster för några av våra hyresgäster.

Erik Josefsson, VD Melleruds Bostäder


Garage och parkeringsplatser har också fått förändrade priser från och med första

april.
Varmgarage                                         12 kr/månad
Kallgarage                                              8 kr/månad
Parkeringsplats m motorvärmare     7 kr/månad
Parkeringsplats utan motorv.             8 kr/månad