Pressmeddelande om hyreshöjning 2021

Melleruds Bostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2021. Melleruds Bostäder och hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2021. Dialogen har varit konstruktiv och bolagets begärda hyreshöjning har accepterats av hyresgästföreningen. Höjningen på 12 kr per kvadratmeter och år innebär i snitt ca 1,3% och de nya hyrorna gäller från den första mars.

När vi gjorde vår framställan i december så sänkte vi den betydligt jämfört med vår planerade höjning på 22 kr/kvm och begärde istället en höjning på 12 kr/kvm. Detta trots att vi likt många andra kommunala bostadsbolag i allmännyttan har ett stort underhållsbehov i äldre fastigheter och samtidigt låga hyror. Samtidigt är pandemins utbredning smärtsamt närvarande även för oss och vi är inte blinda för det faktum att det påverkar alla delar av samhället, om än mindre i Mellerud än många andra kommuner. 

Vi behöver värna om våra hyresgäster och deras möjlighet att betala hyran, därför har vi valt att ta ett samhällsansvar och hålla tillbaka hyreshöjningen. Det är också positivt att en stark avtalsrörelse har förhandlat fram ca 5,4% i löneökningar under kommande två år och i regeringens budgetproposition för 2021 finns även förstärkningar av pensionen samt lägre skatt för pensionärer. Det stärker ekonomin för våra hyresgäster.  
Erik Josefsson, VD Melleruds Bostäder 

Garage och parkeringsplatser har också fått förändrade priser från och med första mars. 

  • Varmgarage 12 kr/månad 
  • Kallgarage 8 kr/månad 
  • Parkeringsplats m motorvärmare 6 kr/månad 
  • Parkeringsplats utan motorv. 0 kr/månad