Konstaterad covid-19-smitta

För att undvika ryktesspridning och spekulationer har vår VD tillsammans med en medarbetare valt att informera om att en av våra medarbetare har en konstaterad covid-19-smitta. Medarbetaren har aldrig visat symptom och har varit isolerad i familjekarantän redan innan testet gjordes och även efter. Sjukvården har bedömt att hen inte kunnat smitta vare sig andra medarbetare eller hyresgäster. Medarbetaren kommer att fortsätta att vara i karantän enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minst 7 dagar från det att testet utfördes (vid fortsatt symptomfrihet).
 
Vi vill också samtidigt passa på att be alla visa stor hänsyn och lyssna på våra fastighetsskötares önskemål när de hjälper till med problem i lägenheterna. Helst vill vi att ingen annan är i lägenheten när vi är där och utför service- eller reparationsåtgärder. Vi ber er att lämna lägenheten under tiden vi är där.