Tyck till i medborgardialogen 2020

Utifrån en arbetsmodell som heter Medborgarlöfte arbetar Melleruds kommun tillsammans med lokalpolisområde östra Fyrbodal, för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället. I arbetet med att ta fram ett Medborgarlöfte gör kommunen och polisen gemensamma lägesbilder, där information inhämtas från många olika källor. Medborgardialogerna är en viktig sådan källa.

Den gemensamma lägesbilden i kommunen ligger sedan till grund för nästa års medborgarlöfte. Ett Medborgarlöfte är ett åtagande gentemot medborgarna som polis och kommun gör i samverkan, gärna även med andra samverkansparter. Denna arbetsmodell handlar i grund och botten om att lyssna på vad du som bor och verkar i Mellerud upplever som viktigt, för att du ska känna dig trygg och säker.

Nu har du chansen att påverka hur polis och kommun kan samverka i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet genom att fylla i en enkät. Enkäten tar bara några minuter att fylla i. Vi behöver dina erfarenheter, din kunskap och dina åsikter.

Medborgardialog Mellerud enkät

https://mellerud.sharepoint.com/SitePages/Tyck-till-i-medborgardialogen-2020.aspx