Vägarbete på Järnvägsgatan i Mellerud

2020-08-31
Trafikverket kommer att utföra en byggnation av farthinder och breddning av gång- och cykelvägen på Järnvägsgatan med start idag, 31 augusti. Arbetet beräknas ta tre veckor och det kommer att bedrivas kontinuerligt utan uppehåll (med undantag för helger).

Omledning av trafiken sker via Österrådagatan, Bergsgatan samt norra Kungsgatan.