Information om Coronaviruset (covid-19)

Uppdatering 200318:

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med luftvägssymtom som t.ex. andningssvårigheter, feber eller hosta – även om det bara är lindriga symtom, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda symtom, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning vidtar Mellbo ytterligare åtgärder för att minska/begränsa smittspridningen. 

Vår fastighetsjour som finns tillgänglig dygnet runt kommer göra följande förändringar:

Fr.o.m. måndag 23 mars införs ett nytt tillfälligt jourtelefonnummer för kvällar och helger – 070-183 68 64.

Vi ber dig om hjälp att bara kontakta oss om ditt ärende inte kan vänta.
Vi kommer endast åka på AKUTA ärenden.

Då vår fastighetsjour innefattar även kommunens fastigheter kommer vi dela upp beredskapspersonalen för att undvika smittspridning
mellan hyresgäster och boende på äldreboende.

Melleruds Kommun har mer information om vad som gäller just i vår kommun – håll dig uppdaterad genom att läsa här:

https://www.mellerud.se/coronavirus

Besluten som är tagna kan komma att snabbt förändras – ändringar och ny information kommer publiceras på vår hemsida.

Var rädda om varandra

Bildresultat för fyllt hjärta emoji


https://www.mellerud.se/nyheter/aktuella-nyheter/information-om-coronaviruset-covid-19/

VIKTIG INFORMATION Coronavirus, COVID-19