Vi har nått en överenskommelse om hyreshöjningen för 2020

Melleruds Bostäder AB har efter förhandlingar strax innan jul nått en överenskommelse som innebär en hyreshöjning på 19 kr per kvadratmeter och år för företagets lägenheter. Servicebostäder och gruppboenden kommer att få oförändrade hyror p g a en snedvriden prisbild och redan höga kvadratmeterpriser.

Ökningen motsvarar i genomsnitt 2,1 % i höjning för de lägenheter som omfattas av prisförändringen. Ett klart steg åt rätt håll efter de senaste årens mycket låga ökningar och vi kan nu fortsätta att lägga mycket resurser på att underhålla vårt ganska ålderstigna fastighetsbestånd. Det var också viktigt att låta priserna för gruppbostäder och serviceboenden ligga orörda vilket båda parter var överens om säger Erik Josefsson, vd på Melleruds bostäder.

Hyreshöjningen på 19 kr/m2 innebär allt från 1,18 till 2,91 procent i hyreshöjning för våra hyresgäster. Parkeringsplatser utan motorvärmare höjs inte men de med motorvärmare med 5 kr/månad. Platser i varmgarage höjs med 12 kr/månad och i kallgarage med 7 kr/mån

Ändringarna gäller från och med 2020-01-01 och hyreshöjningen för januari månad kommer att debiteras retroaktivt i nästa hyresavisering.