Studiebesök Järven, Långgatan 36 & 38

Måndag eftermiddag gjordes ett studiebesök på Järven 6!
1 december är det inflyttning för 24 förväntansfulla hyresgäster.