Om MellerudsBostäder

AB Melleruds Bostäder bygger, förvaltar och hyr ut lägenheter i Mellerud, Åsensbruk och Dals Rostock. Vi är ett helägt kommunalt bostadsföretag. I vårt bestånd för uthyrning finns också lokaler för butiker, kontor och annan verksamhet.

Hos MellerudsBostäder arbetar 13 personer, på kontoret eller med fastighetsskötsel och underhåll.