Störande fåglar

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i vår fauna men just nu kan man uppleva att de är störande.

Fåglarna bygger bon och föder upp sina ungar under april till juni och det är ofta då som problemen är som störst. De kan föra oväsen, lämna spillning efter sig och kan uppträda aggressivt när ungarna lämnar boet i början av juni.

Vi arbetar kontinuerligt med detta för att minimera dessa olägenheter.