Avstängning Långgatan den 12 januari

Kommunen kommer att stänga av Långgatan från Storgatan till Viaduktsgatan den 12 januari 2017 från ca kl 09.00 till max kl 16.00 för att gräva vatten och avlopp under gatan för de nya bostäderna i kvarteret Järven. Trafiken leds under tiden via Gränsgatan till Storgatan.